Aktualności

Aktualności

Na jakich zasadach i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego?   Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi…
Jaki kurs waluty zastosować do przeliczania kosztów podróży służbowej pracownika.   Niewątpliwie podróże służbowe pracowników pozostają w ścisłym związku z…
Wydatek na zakup odpowiedniego ubioru ma charakter osobisty i nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów.   W interpretacji indywidualnej z…
Wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych - z paliwem czy bez?     Zgodnie z art. 12 ust.…
Pracownik może wyręczyć pracodawcę w opłacaniu składek ZUS   Zasadniczo pracodawca zagraniczny powinien zgłosić się do ZUS jeśli wypłaca wynagrodzenie…
Obowiązki zagranicznego pracodawcy wobec ZUS   Pracodawca zagraniczny, który ma obowiązek opłacania składek do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych musi zarejestrować…
Nowe warsztaty rozwojowe dla kobiet na stanowiskach kierowniczych   W dobie zarządzania różnorodnością w firmach oraz nowych wyzwań wynikających z…
Cudzoziemcy do 26 lat bez ulgi w PIT   Przychody z umów zleceń uzyskanych przez młodych nierezydentów podlegają opodatkowaniu na…
Brak PIT od 1 sierpnia dla osób do 26 roku życia   Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę…
Zatrudnianie obcokrajowców - IFT-1 czy PIT-11?   W interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.296.2019.1.MS) Dyrektor Krajowej…
Newsletter