Aktualności

Aktualności

Dnia 23 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom…
Obostrzenia wprowadzone przez pandemię koronawirusa praktycznie z dnia na dzień zamknęły wszystkich w domach. W konsekwencji tradycyjne szkolenia, kursy czy…
Kodeks cywilny przyznaje kupującemu będącemu stroną umowy sprzedaży uprawnienie prawnokształtujące w postaci złożenia oświadczenia woli o obniżeniu ceny sprzedaży rzeczy…
Choć od początku pandemii ruch w internecie wzrósł o 40 proc., to daleko nam jeszcze do limitów pojemności sieci. Mamy…
Pracownik zwolniony dyscyplinarnie po wadliwym wypowiedzeniu umowy może dochodzić odszkodowania z dwóch tytułów – uchwała SN   Uchwała Sądu Najwyższego…
Epidemia COVID-19 sprawiła, że wielu przedsiębiorców z dnia na dzień zostało zmuszonych do zawieszenia lub istotnego ograniczenia swojej działalności gospodarczej.…
Przed nastaniem pandemii COVID-19, wielu pracodawców starało się przyciągnąć nowych pracowników i zatrzymać przy sobie obecnych, oferując atrakcyjne dodatki do…
Rozpoczęta niedawno procedura odmrażania gospodarki umożliwiła sporej części pracodawców powrót do względnie normalnego trybu działania przedsiębiorstwa po dłuższej przerwie w…
Przedsiębiorcy, którzy nie zawiesili swojej działalności i uzyskali w związku z pandemią zwolnienie z opłacania składek ZUS muszą liczyć się…
Epidemia COVID-19 oraz przepisy ustaw i rozporządzeń mających ograniczyć jej skutki (często wprowadzanych z dnia na dzień) istotnie wpłynęły na…
Newsletter