Aktualności

Aktualności

Wynagrodzenie otrzymywane na podstawie powołania nie zawsze stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych.   Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 22…
08 październik 2020

Druga fala

Polski nie stać na kolejną kwarantannę narodową. Nawet bez niej niektórym branżom i firmom będzie bardzo trudno przetrwać spodziewaną drugą,…
Paliwo w samochodzie służbowym nie stanowi dodatkowego przychodu dla pracownika lecz mieści się w kwotach przychodu ryczałtowego.   Ministerstwo Finansów…
W związku z sytuacja epidemiologiczną nasza firma zrezygnowała z zakupu karnetów na basen i do kina dla pracowników ze względów…
Wspólnota mieszkaniowa zatrudnia zleceniobiorców, w tym emerytów i rencistów. Czy powinna opłacać za składki na FP i FGŚP za osoby,…
Czy matka ma prawo do zasiłku opiekuńczego na 6-letnie dziecko przebywające w szpitalu (matka z dzieckiem w szpitalu), gdy bezrobotny…
Od września będą u nas odbywały się staże, a osoby je odbywające otrzymają stypendia stażowe. Wiem, że osoby te mają…
Ostatnie miesiące dla wielu przedsiębiorców wiązały się z koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia. Przy niwelowaniu negatywnych konsekwencji tego zjawiska pomocne może…
Jednym z najważniejszych elementów każdej umowy, zajmującej się przeniesieniem lub udzieleniem prawa do korzystania z utworu, jest prawidłowe i jednoznaczne…
Otrzymaliśmy informację, że nasz pracownik podczas urlopu wypoczynkowego uległ wypadkowi i zmarł. Pracownik powinien otrzymać bieżące wynagrodzenie oraz ekwiwalent za…
Newsletter