Aktualności

Aktualności

Instytucja kultury organizuje wydarzenia artystyczne - przedstawienia. W ciągu roku zatrudnia artystów na umowę o dzieło. Czy można zawierać jedną…
Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem zatrudniającym powyżej 250 osób. Pytanie dotyczy poboru składki od wynagrodzenia uczestnika programu PPK i wpłaty składki do…
Podatnik nabywa pakiety medyczne dla osób które nie są jego pracownikami, są natomiast członkami zarządu spółki powiązanej, pracownikami zatrudnionymi przez…
Nawet jeżeli zakres umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności w określonych przypadkach można zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodów…
Podatnik zamierza przekazywać swoim pracownikom prezenty w związku z przejściem na emeryturę bądź w związku z jubileuszem pracy. Prezenty przekazywane…
Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów składek w celu zabezpieczenia się przed utratą dochodu z działalności gospodarczej.   Firmy…
Sposób kalkulowania ekwiwalentu urlopowego odprawy emerytalnej w instytucji kultury   Jesteśmy  Samorządową Instytucja Kultury.  Jak wyliczyć odprawę emerytalną i ekwiwalent…
Czy trzeba sporządzać rachunek do umowy o dzieło?   Czy do zawartej umowy o dzieło podstawą wypłacenia wynagrodzenia wymagany jest…
W jakich przypadkach uzupełnić brakujący raport ZUS RPA za pracownika na zwolnieniu lekarskim?   Pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich wykazujemy…
Na jakich zasadach i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego?   Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi…
Newsletter