Aktualności

Aktualności

Jako gmina zawieramy umowy zlecenia na sprzątanie przystanków z osobami fizycznymi. Zleceniobiorca po wykonaniu zlecenia składa oświadczenie z przepracowanych godzin…
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Śniadaniu Biznesowym dotyczącym prawnych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce.   Data i…
Wydatki ponoszone na noclegi pracowników oddelegowanych do pracy za granicę stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu.   Nie w każdym…
W okresie ochronnym nie można zwolnić pracownika. W takim przypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić m.in. za porozumieniem stron.…
Rozliczając koszty delegacji pracownik przedłożył nam rachunek za taksówkę, którą dojechał na dworzec z miejsca zakwaterowania. Czy od tego rodzaju…
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania w zakresie zawieranych umów o ponoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracownika za zgodą Pracodawcy…
W naszej jednostce budżetowej dodatek stażowy podczas choroby jest wypłacany w całości, ale z podziałem na część przypadającą za okres…
Pracownik zatrudniony od 4 lat jest niezdolny do pracy z powodu choroby od 28 października do 15 listopada 2019 r.…
Czy można korzystać ze zwolnienie ze składek na FP, FS i FGŚP za byłego bezrobotnego 50+ w przypadku kolejnej umowy?…
Prosiłabym o udzielenie odpowiedzi na pytanie, do jakich ubezpieczeń należy zgłosić europosła pobierającego uposażenie, z którym podpisaliśmy umowę zlecenia? Osoba…
Newsletter