Aktualności

Aktualności

Czy dodatek specjalny uwzględnia się w podstawie nagrody jubileuszowej   Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego wypada na dzień 24.05.19. Pracownik za…
Wpływ urlopu wychowawczego na wymiar urlopu wypoczynkowego   Mam pytanie dotyczące ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym.…
Przepis na Menedżera - szkolenia i doradztwo dofinasowane dla MSP z woj. mazowieckiego i lubelskiego   Wystartował projekt „Przepis na…
Czy napiwki należy oskładkować?   Prowadzę restaurację, w której zatrudniam 8 pracowników, w tym trójkę kelnerów. Otrzymują oni codziennie od…
Czy opłacać składki ZUS od umowy zlecenia zawartej z siostrą zakonną Nasz zakład zawarł umowę zlecenie z siostrą zakonną. Zakon…
Umowa o dzieło wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym zawarta jest umowa o pracę   Czy możemy bez konsekwencji względem…
Urlop macierzyński a umowa cywilnoprawna   Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej u…
Jak w umowie o pracę określa się wysokość wynagrodzenia   Pracownica obsługi szkoły ma zawartą umowę o pracę na okres…
Jak rozliczać składki za żonę przedsiębiorcy wykonującą umowę zlecenia?   Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG z…
Czy w okresie zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP uwzględniamy nieobecności w pracy?   Czy w okresie 36…
Newsletter